Schoorsteenonderhoud

Om een schoorsteen in goede conditie te houden is het van belang om hieraan periodiek onderhoud te plegen.
Wij adviseren in de regel een periode van drie tot vijf jaar, omdat daarmee de negatieve invloed van het weer en het gebruik het best kan worden bestreden. Onder periodiek onderhoud verstaan wij:

  • borstelen en schilderen van klimhaken of kooiladder;
  • borstelen en schilderen van de trekbanden;
  • voegwerk nalopen en waar nodig repareren;
  • de afdeklaag op de kop vervangen;
  • nakijken en indien nodig vervangen van de bevestigingssteunen van de bliksemafleider;
  • doormeten van de bliksemafleiderinstallatie (zowel de installatie aan de schoorsteen zelf als de electrodes in de grond).